Бекер жарыялар - Кыргызстан. Таджикистанда бекер жарыя жайгаштыр